Çevre Sağlık Uygunluk Raporu

MEB Mevzuatına göre bir kurumun veya okulun ruhsat alabilmesi için Kurum veya Okul binasının ve çevresinin mevzuatlara göre uygun olması gerekmektedir.

Bunun tespiti ve bu raporun düzenlenmesi ilgili Çevre Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılır.

Bina ve çevresi mevzuatlara uygun olarak denetlenir ve binanın ve çevresinin eğitim öğretim faaliyetleri açısından herhangi bir sakınca teşkil etmediğine dair rapor alınır.

 

Temel Akademi Danışmanlık uzmanları bina keşif danışmanlığında binanızın çevre sağlığı  açısından mevzuata uygun olup olmadığını konusunda size bilgi verir. Bu uygunluk sadece binanın sağlık açısında uygun olup olmadığı değil binanın çevresinde belli mesafelerde sağlığı tehdit edecek unsurların olup olmadığının da tespit edilmesidir.

Eğer talep edilirse bu raporu almak için uzmanlarımız size danışmanlık hizmeti verebilir , uygunluk raporunuz için müracaatta bulunabilir ve bu raporu sizi adınıza temin edebilirler.